Richtlijnen ten aanzien van het coronavirus

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie richtlijnen opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat iemand gezond is en niet valt onder de risicogroepen. U kunt helaas geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM:

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties door onder andere:
  • medicatie voor auto-immuunziekten
  • orgaantransplantatie
  • hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
  • chemotherapie en/of bestraling
  • hiv-infectie.

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) een van onderstaande klachten heeft:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • onverklaarbare moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken. Heeft u een afspraak staan en u voelt zich niet gezond of het voelt niet goed om te komen kunt u, tot nader order, de afspraak kosteloos annuleren.

Voordat ik een afspraak met u maak krijgt u per mail een brief met een aantal vragen met betrekking tot uw gezondheid. Tevens krijgt u een brief met daarin uitgelegd de richtlijnen waar u en ik zich aan moeten houden om zo veilig mogelijk te werken.

Merima is aangesloten bij:
Landelijke vereniging natuurgeneeskundig therapeuten
RBCZ
Merima
praktijk voor toegepaste kinesiologie
Marga Nimeijer-Wessel
Ruinerweg 22
7958 RC Koekangerveld
tel: 062 459 1637
e-mail: m.nimeijer@merima.nl